กว่าจะมาเป็นกุมารทอง อ.วีรเทพ

https://www.veeratep.com/amulet/

       
กว่าจะมาเป็น  กุมารทองสำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์  การปลุกเสกกุมารทอง เป็นการปลุกเสกตั้งธาตุหนุนธาตุขึ้นมาให้เกิดอาการ32 ตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาตั้งแต่โบราณกาล เพื่อให้ผู้บูชาเกิดความสำเร็จในการขอสิ่งต่างๆ การทำกุมารของสำนักอาจารย์วีรเทพต้องมีการบรวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลเบิกฤกษ์เบิกชัย  ขอพรจากเทพพรมเทวาประทานพรเพื่อให้กุมารทองมีพลังมีอิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือผู้บูชาในการสร้างกรรมดี  กุมารทองอ.วีรเทพ ณ ประเทศจีน ลูกศิษย์ชาวจีนขอบูชาไปไว้ที่บ้านช่วยธุรกิจการงานครับ กว่าจะมาเป็นกุมารทองของอาจารย์วีรเทพ ได้นั้นอาจารย์จะต้องใช้เวลารวบรวมมวลสารต่างๆมานานนับหลายปีถือได้ว่ามวลสารแต่ละอย่างนั้นกว่าจะหามาได้ต้องใช้ความยากลำบากและความเพียรในการรวบรวมมาก เมื่อได้มวลสารมาแล้วอาจารย์จะทำการบัดพลีตามพิธีกรรมรวมไปถึงการอุทิศบุญต่างๆ เมื่อได้มวลสารที่ใช้ในการสร้างแล้วจะต้องดูฤกษ์และทำพิธีบวงสรวงตั้งแต่พิธีการหล่อกุมารทอง การถอดพิมพ์ ไปจนถึงการอุดมวลสารที่ผุ้อุดมวลสารจะต้องบริกรรมคาถาตลอดจนการอุดเสร็จสิ้น มาถึงด้านพิธีกรรมการปลุกเสก อ.วีรเทพ ได้ปลุกหลายวาระจนแน่ใจว่ากุมารทองที่ปลุกเสกนั้นสามารถช่วยเหลือผู้บูชาได้เก่งจริง ในการปลุกเสกนั้นอาจารย์จะอัญเชิญเทพเทวาต่างๆมาอำนวยอวยชัยให้พรแก่กุมารทองทุกตน ผู้บูชาจึงมั่นใจได้ว่ากุมารทองของ อ.วีรเทพ นั้นเป็นกุมารทองที่ปลุกเสกตามตำราของครูบาอาจารย์ที่มีมาแต่โบราณ ใช้มวลสารครบถ้วน(มวลสารบางอย่างปัจจุบันหาได้ยากมาก) และถูกต้องตามพิธีกรรมตามแบบฉบับกุมารทองที่มีมาแต่โบราณ ไม่ให้โทษ ไม่ทำร้ายผู้บูชา ช่วยเหลือคุ้มครองผู้บูชาได้ จนต่างชาติให้การยอมรับว่าเป็นสุดยอดแห่งกุมารทอง ที่บูชาไปแล้วช่วยเหลือได้

สำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ 
            กุมารทองอาจารย์วีรเทพ การสร้างกุมารทองของ อ.วีรเทพ นั้น สร้างตามตำราโบราณ ใช้มวลสารอาถรรพ์ที่ผ่านการบัดพลีมาอย่างดี โดยผสมผสานวิชาการวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ ซึ่งอาจารย์วีรเทพ ได้ร่ำเรียนวิชาในการจัดสร้างกุมารทองมาตั้งแต่เด็ก ทำให้มีความรู้ ความสามารถในการทำ และปลุกเสกกุมารทองมากมาย จนทำให้กุมารทองที่ อ.วีรเทพ ปลุกเสกนั้น มีจิตวิญญาณที่เก่ง ไม่ให้โทษแก่ผู้บูชา สามารถช่วยเหลือผู้บูชาได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขาย โชคลาภ เตือนภัย และสิ่งต่างๆที่ผู้เลี้ยงได้ขอกับลูกๆไว้ ซึ่งกุมารทองจะช่วยเหลือได้เต็มที่โดยไม่เกินกรรมของผู้ขอ และหากบนบาน หรือขออะไรแล้วสำเร็จ จะต้องรีบให้ในสิ่งที่เราตกลงกับลูกกุมารทองเราไว้ โดยถือสัจจะวาจาเป็นสำคัญ หากเราพูดแล้วไม่ทำตามในสิ่งที่เราพูด ต่อไปขออะไรเราก็จะไม่ได้ การเลี้ยงดูกุมารทองของสำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ นั้น เลี้ยงดูไม่ยาก โดยหลังจากที่ได้บูชาไปแล้ว หากอาจารย์ไม่ได้ตั้งชื่อให้ ให้ราตั้งชื่อลูกกุมารทองเราเอง เมื่อถึงบ้านให้จุดธูปบอกกล่าวพระภูมิ เจ้าที่ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในบ้าน ว่าข้าพเจ้านำกุมารทองมาเลี้ยง ขอให้เปิดทางเข้าออกให้กุมารทอง (บอกชื่อลูกของเราไปด้วย) เข้าออกได้โดยสะดวก จากนั้นเราก็จัดหาที่ตั้งลูกกุมารทองของเรา อาจเป็นมุมห้อง หรือบริเวณใดก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ตั้งหั้นหน้าไปทางทิศตะวันตก ตรงประตูห้องน้ำ หรือปลายเตียง จากนั้นก็หาขนม มารับขวัญลูกๆกุมารทองของเรา โดยจุดธูปบอกกล่าว 2 ดอก หากสถานที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่สะดวกในการจุดธูป ก็ไม่ต้องจุดก็ได้ โดยให้ตั้งจิตระลึกถึงลูกกุมารของเราก็พอ โดยเรียกลูกๆมาอยู่กับเรา แล้วตกลงกับลูกๆว่า จะถวายขนมทุกวันไหน ตามแต่เราสะดวก เช่นอาจถวายทุกวันพระ เป็นต้น หาแก้วน้ำใส่น้ำเปล่าสำหรับบูชากุมารทองตั้งไว้สักแก้ว โดยน้ำเปล่านั้น อย่าให้ขาดจากหิ้ง คือเมื่อเราถวายน้ำเปล่าแล้วให้เราตั้งแก้วไว้ที่เดิม จนกว่าจะถวายครั้งต่อไป จะดีอย่างยิ่งถ้าทุกวันพระสามารถถวายข้าวกับไข่ต้มให้ลูกๆได้ เมื่อเราต้องการให้ลูกๆช่วยเหลือสิ่งใด ก็จุดธูปบอกลูกๆ และหากได้แล้วจะให้อะไร เมื่อเราได้ก็ต้องรีบให้ตามสิ่งที่เราพูดไว้ หมั่นพูดคุยกับกุมารทองทุกวัน และสวดคาถาบูชาบ่อยๆ ทางที่ดีควรสวดทุกวัน หมั่นทำบูญ ทำสมาธิ อุทิศส่วนกุศล ด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีมาก สำหรับท่านที่บูชา กุมารทองแบบพกพา ที่อาจไม่สะดวกในการตั้งหิ้งบูชา เวลาท่านรับประทานอะไร ก็ให้เรียกลูกๆมากินกับเราได้เลย อาจจะบอกลูกๆไว้ตั้งแต่แรกที่นำมาบูชา ว่าเวลากินอะไรให้กินด้วยได้เลย ไม่ต้องรอเรียก แต่เมื่อท่านนึกถึงได้ก็ควรเรียกลูกๆมาทานด้วย 
 
นอกจากอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ จะมีความรู้ด้านการปลุกเสกกุมารทองแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้าน มนต์เสน่ห์ ที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ บรมครูพ่อปู่ผมขาว วัตถุมงคลด้านเสน่ห์ของท่านต่างมีประสบการณ์จากผู้บูชามากมาย ท่านมีความสามารถในการดูจิตกุมารทอง รับรู้ถึงวาระจิตของกุมารทอง สามารถติดต่อสื่อสารกับ พราย วิญญาณ ต่างๆได้ อีกทั้งอาจารย์วีรเทพ ได้ถูกกล่าวขานเป็นอย่างมาก ในเรื่องการดูดวงชะตา อาจารย์วีรเทพ สามารถตรวจสอบดวงชะตาได้ด้วยความแม่นยำ โดยการดูดวงของท่าน จะไม่ใช้ศาสตร์ทั่วไปในการดูดวง ท่านจะตรวจสอบดวงชะตาด้วยญาณบารมี ของบรมครูพ่อปู่ฤาษีนารายณ์ พิธีการต่างๆของอาจารย์วีรเทพนั้น มีความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ และอิทธิปาฎิหารย์ด้วยญาณครู ไม่ว่าจะเป็นการสักน้ำมันเสริมบารมี สักยันต์มหาเสน่ห์ ลงสาริกาลิ้นทอง ลงนะหน้าทองเป็นเมตตาบามี อาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม บวงสรวงเทพพรหมเทวาต่างๆ
 
( รายได้จากการสร้างวัตถุมงคลของ อ.วีรเทพ ได้ร่วมจัดสร้างศาสนสถาน ตามวัดที่ยังขาดการพัฒนา )
 
 
มวลสารอาถรรพ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการสร้างกุมารของ อ.วีรเทพ 
 
      -  ดิน 7 ป่าช้า ซึ่งเป็นดินอาถรรพ์ที่มีวิญญาณสถิตอยู่
      -  ดิน 7 สุสาน ซึ่งเป็นดินที่มีวิญญาณสถิตอยู่เช่นกัน
      -  ดิน 7 ไร่ 7 นา 7 สวน เป็นดินที่สำคัญในการเพาะปลูกให้เจริญงอกงามมีดอกผลผลิต
      -  ดิน 9 ตลาด เป็นดินที่มีการซื้อขายมีผู้คนเดินจับจ่ายใช้สอย มีคนเข้ามาอุดหนุนเป็นเคล็ด
      -  ดิน 9 โบสถ์ เป็นดินอาถรรพ์ทางพุทธคุณ เพราะมีการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
      -  ดิน 9 ท่า เป็นดินที่มีการติดต่อค้าขายสมัยโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว
      -  ดิน 7 เมือง 7 นคร เป็นดินที่เคยเกิดอารยธรรมรุ่งเรืองมาก่อน
      -  ดิน 7 โป่ง เป็นดินที่สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาร่วมกันเพื่อกินดินที่โป่งนั้น
      -  ดิน 7 ปลวก ถือเป็นดินที่มีเจ้าที่เทวดาอารักษ์อาศัยอยู่ 
      -  ผงดินเถ้ากระดูก 7 เมรุ
      -  ผงมวลสารพิเศษ 
      -  ผงมหาภูติ ผงมหาพลาย
      -  ผงปถมังมหากำเนิด
      -  ผงว่านกุมารทอง
      -  ผงว่านโพง
      -  ผงหัวใจกุมารทอง 
      -  ตระกรุด เงิน  ( โชคลาภเรียกทรัพย์ )
      -  ตระกรุด ทอง ( มหาอำนาจบารมี  )
      -  ตระกรุด นาก  ( หนุนดวงชะตา )
      -  พลายกุมารทองมวลสารอาถรรพ์ล้วน 
      -  ขุนแผนมวลสารอาถรรพ์ล้วน ( พ่อกุมารทอง ) 
      -  เศษตะปูต่างๆที่อยู่ในเมรุ
      -  ชนวนอาถรรพ์ ที่ใช้ในการหล่อกุมาร ๙ โกศ ๙ มหาภูติ 
      -  มวลสารอื่นๆตามตำราโบราณ อีกมากมาย ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้