ดูจิตกุมารทอง พรายต่างๆ

ดูจิตกุมารทองพรายต่างๆ

อาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สามารถดูจิต สื่อจิตกับกุมารทอง และพรายต่างๆที่ผู้บูชาเลี้ยงไว้ได้ สามารถบอกถึงความเป็นอยู่ของผู้บูชา และกุมารทองที่เลี้ยง ในบางครั้งสามารถสื่อกับกุมารทองได้ว่าผู้บูชาเคยถวายอะไรไปบ้าง เลี้ยงดูอย่างไร ต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม  กุมารทองที่เลี้ยงบูชากันนั้นไม่ได้มีจิตทุกตน เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่รับดูจิตกุมารทองของที่อื่นที่ไม่ใช่ของทางสำนัก เพื่อเป็นการให้เกียรติ  ครูบาอาจารย์ของทางสำนักนั้นๆ