ดูดวง

ดูดวงเป็นการทำนายดวงชะตาผ่านจิตของผู้ดูและผู้ทำนาย สามารถบอกได้ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต รวมไปถึงสามารถย้อนดูกรรมและแก้ไขให้กรรมนั้นเบาบางลง และแก้ไขดวงชะตาให้ถุกต้อง สามารถทำนายได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริวาล คนรัก ครอบครัว ฯลฯ พิธีการตรวจดวงชะตาด้วยญาณทิพย์นั้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกันมาก ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ดวงชะตาของตน และสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีต ด้วยเหตุที่อาจารย์วีรเทพ นั้นสามารถดูจิตของผู้ดูดวงได้อย่างแม่นยำ แม้กระทั่งรู้อดีต ทำให้เกิดการบอกกันปากต่อปาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงแห่แหนมาดูดวงกันที่สำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ กันมากมาย

(หากต้องการตรวจสอบดวงชะตาด้วยญาณทิพย์ กรุณาติดต่อนัดคิวล่วงหน้าที่ได้เมนู นัดคิว)

ดูดวงตรวจดวงชะตา

f1 f2 f3 f5 f6 f7 f8 f9