ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ผู้บูชาวัตถุมงคลจากทางสำนักจะได้รับ SMS แจ้งรหัสและสถานะพัสดุ
ท่านสามารถตรวจสอบรหัสพัสดุที่จัดส่งให้ทาง SMS ในเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ตอนบูชา…