นะกลับดวง

พิธีนะกลับดวง

พิธีนะกลับดวง เป็นสายวิชาวัดปากคลองมะขามเฒ่า ใช้ได้ทางด้านกลับดวงชะตาผู้ลงพิธีต้องอาบน้ำมนต์ โดยอาจารย์จะทำพิธีลบผงนะกลับ เพื่ออาบให้ผู้ที่ดวงตก เป็นการกลับดวงชะตาให้เกิดโชคลาภ สง่าราศี ฟื้นฟูกิจการให้ดีขึ้น และเชื่อว่าผงนะกลับนี้สามารถใช้เรียกแฟน หรือคนรักให้กลับมาคืนดีได้ด้วย