นะมณีจินดา

พิธีลงนะมณีจินดา

พิธีลงนะมณีจินดา เป็นการลงทองหรือนะหน้าทองมณีจินดา ลงทอง 9 แผ่น เสกด้วยจิตให้เกิดโชคลาภ โภคทรัพย์ การงาน การเงิน