พิธีนะเศรษฐี กำไลเรียกทรัพย์

พิธีนะกำไรเศรษฐี

พิธีนะเศรษฐี กำไลเรียกทรัพย์  เป็นการลงเสกด้วยคาถาแก้วสามประการ เพื่อให้เกิดการอฐิษฐานขอแล้วสำเร็จ ปลุกด้วยมนต์เรียกทรัพย์ เป็นโภคทรัพย์ดีนักแล