นางกวักคือใคร

นางกวักคือใคร? นางกวักที่เราพบเห็นก็เป็นรูปปั้นของผู้หญิงนั่งคุกเข่าในท่าเทพธิดา มือขวายกขึ้นในท่ากวักมือเรียก มือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว หรือวางไว้บนตัก นางกวักแต่งกายด้วยชุดไทย (โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดง) มีเครื่องประดับทอง อยู่ที่ศีรษะ คอ และ ต้นแขน ข้อมือ นั่งอยู่ในท่าคุกเข่า มือขวายกขึ้นในท่ากวักมือ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก นางไม้ (นางไม้มีลักษณะคล้ายกันกับนางกวัก แต่มือขวาวางทาบไว้บนตัก) นางกวักเป็นเทพีแห่งความเป็นมงคลและโชคลาภตามปรารถนาในตำนานไทยโบราณ เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกเงินทองโชคลาภ และรักษาสถานที่ที่ประทับอยู่ ตำนานนางกวัก เมื่อกว่า 2500 ปีที่แล้วสมัยพุทธกาล มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ สุภาวดี บิดาชื่อ สุจิตพราหมณ์ และมารดาชื่อ สุมณฑา อาศัยอยู่ที่เมืองมัจฉิกาสัณฑ์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถี ในประเทศอินเดีย ครอบครัวของนางประกอบอาชีพค้าขายซึ่งรายได้แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆ อยู่มาวันหนึ่ง สุภาวดีไปช่วยครอบครัวขายของที่ตลาด จึงได้มีโอกาสพบพระกัสสปะเถระเจ้า ซึ่งในขณะนั้นท่านกำลังแสดงธรรมเทศนา นางมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฟังธรรมเป็นอย่างมาก พระกัสสปะเถระ (หนึ่งในพระอรหันต์) จึงประสาทพรให้แก่นางและครอบครัว ต่อมา นางก็ได้ติดตามไปช่วยบิดาขายของเช่นเคย และได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระสิวลีเถระเจ้า (ท่านมีชีวิตที่วิเศษมาก ท่านอยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลานานถึง 7 ปี 7 เดือน และได้คลอดออกมาพร้อมด้วยบารมี โชคลาภ วาสนาที่ดี ท่านจึงประสบพบเจอแต่กับสิ่งดีและมีโชคลาภเสมอๆ) นางสุภาวดีได้ฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจจนแตกฉานในหลักธรรมคำสอน เมื่อนางจะเดินทางกลับ พระสิวลีจึงตั้งจิตอธิษฐานและประสาทพรให้แก่นางและครอบครัว หลังจากนั้นครอบครัวของนางก็เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายประสบความสำเร็จ เพราะได้รับพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ บิดาของนางจึงมักให้นางไปช่วยทำมาค้าขายด้วยเสมอๆ เพราะเชื่อว่านางเป็นสิริมงคลที่ช่วยให้การค้าขายดี หลังจากนางเสียชีวิตลง ชาวบ้านก็ได้สร้างรูปนางสุภาวดีเพื่อบูชา ขอให้ทำมาค้าขายดี ประสบความสำเร็จ และต่อมาความเชื่อนี้จึงได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยจนเป็นที่นิยมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับนางกวัก การบูชานางกวักมีจุดประสงค์หลากหลายที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ เพื่อให้มีโชคลาภ ประสบแต่ความโชคดี เพื่อดึงดูดคนให้รักใคร่เมตตาตนเอง ส่วนใหญ่ใช้กับเรื่องหน้าที่การงาน ในการช่วยให้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา มีความเมตตากรุณา (รวมทั้งความรัก) เพื่อทางธุรกิจ เกี่ยวกับการค้าขาย มักจะบูชาพร้อมๆ กับพระพุทธรูปและเครื่องรางของขลังหลายอย่าง เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ตนโชคดีและสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เชื่อในความุมานะพยายาม และ ความทุ่มเทในการทำงานของตัวเอง เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาจจะไม่เชื่อหรือไม่ค่อยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในทางกลับกัน ความเชื่อของคนไทย การเป็นคนดีมีศีลธรรม หมั่นสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นส่วนหนึ่งในการประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ย่อมส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดี ถึงแม้จะเป็นความเชื่อหนึ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่อย่างน้อย การที่เราบูชาท่านแล้วมีความสบายใจ มีความมั่นใจก็จะส่งผลให้มีความตั้งใจในการทำการค้าขาย และย่อมส่งผลให้ประสบความสำเร็จในที่สุด