พิธีฝังเข็มทองคำแท้

ฝังเข็มทองคำแท้

พิธีฝังเข็มทองคำแท้ การฝังเข็มทองคำแท้จะช่วยเสริมทางด้านเสน่ห์ เมตตา เมื่อทำพิธีฝังเข็มทองคำแล้วแล้วเข็มจะวิ่งไปทั่งร่างกาย ช่วยป้องกันภัยต่างๆ หรือเตือนเมื่อมีภัยมาถึง มีพุทธคุณทางด้านมหาเสน่ห์ เมตตา ดีนักแล