พิธีลงมหาสวาท

พิธีลงมหาสวาท

พิธีมหาสวาทดีทางด้านความรัก คนรัก คู่รัก อาจมีการเบื่อกัน จึงเป็นมหาเสน่ห์ที่ทำให้เกิดความหลงไหล ผู้ที่ได้ลงพิธีมหาสวาทไปแล้ว คู่รักจะรักกันมากขึ้น