อาจารย์ช่วยเหลือลูกศิษย์ ณ ประเทศจีน

ภาพบางส่วนที่อาจารย์ช่วยเหลือลูกศิษย์ ณ ประเทศจีน กว่า 30 มณฑล