กุมารทอง 9 มงคล ขนาดพกพา

กว่าจะมาเป็น กุมารทองสำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ( 2.พิธีปลุกเสกกุมารทอง ) เป็นการปลุกเสกตั้งธาตุหนุนธาตุขึ้นมาให้เกิดอาการ32 ตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาตั้งแต่โบราณกาล เพื่อให้ผู้บูชาเกิดความสำเร็จในการขอสิ่งต่างๆ การทำกุมารของสำนักอาจารย์วีรเทพต้องมีการบรวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลเบิกฤกษ์เบิกชัย ขอพรจากเทพพรมเทวาประทานพรเพื่อให้กุมารทองมีพลังมีอิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือผู้บูชาในการสร้างกรรมดีทองเก้าโกศ กว่าจะมาเป็นกุมารทองของอาจารย์วีรเทพ ได้นั้นอาจารย์จะต้องใช้เวลารวบรวมมวลสารต่างๆมานานนับหลายปีถือได้ว่ามวลสารแต่ละอย่างนั้นกว่าจะหามาได้ต้องใช้ความยาก กุมาร ลำบากและความเพียรในการรวบรวมมาก เมื่อได้มวลสารมาแล้วอาจารย์จะทำการบัดพลีตามพิธีกรรมรวมไปถึงการอุทิศบุญต่างๆ เมื่อได้มวลสารที่ใช้ในการสร้างแล้วจะต้องดูฤกษ์และทำพิธีบวงสรวงตั้งแต่พิธีการหล่อกุมารทอง การถอดพิมพ์ ไปจนถึงการอุดมวลสารที่ผุ้อุดมวลสารจะต้องบริกรรมคาถาตลอดจนการอุดเสร็จสิ้น มาถึงด้านพิธีกรรมการปลุกเสก อ.วีรเทพ ได้ปลุกหลายวาระจนแน่ใจว่ากุมารทองที่ปลุกเสกนั้นสามารถช่วยเหลือผู้บูชาได้เก่งจริง ในการปลุกเสกนั้นอาจารย์จะอัญเชิญเทพเทวาต่างๆมาอำนวยอวยชัยให้พรแก่กุมารทองทุกตน ผู้บูชาจึงมั่นใจได้ว่ากุมารทองของ อ.วีรเทพ นั้นเป็นกุมารทองที่ปลุกเสกตามตำราของครูบาอาจารย์ที่มีมาแต่โบราณ ใช้มวลสารครบถ้วน(มวลสารบางอย่างปัจจุบันหาได้ยากมาก) และถูกต้องตามพิธีกรรมตามแบบฉบับกุมารทองที่มีมาแต่โบราณ ไม่ให้โทษ ไม่ทำร้ายผู้บูชา ช่วยเหลือคุ้มครองผู้บูชาได้ จนต่างชาติให้การยอมรับว่าเป็นสุดยอดแห่งกุมารทอง ที่บูชาไปแล้วช่วยเหลือได้

หมวดหมู่:

รายละเอียด

วัตถุมงคลของ อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ได้มีปลุกเสกตามตำราวิชาโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน และพรบารมีจากญาณแห่งครู (ดูได้จากหน้าประวัติอาจารย์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล ในด้านพุทธคุณ อิทธิปาฏิหาร และหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บูชาหลายท่านได้ประสบพบเจอด้วยประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจไม่สามารถให้คำตอบได้ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีตหลายยุคหลากสมัย วัตถุมงคลทั้งหมดผ่านการปลุกเสกและบัดพลีตามพิธีกรรมมาเป็นอย่างดี ใช้เวลานานในการปลุกเสก จนมั่นใจว่าดีจริง ซึ่งล้วนไม่เป็นผลเสีย หรือเกิดอันตรายใดๆกับผู้บูชาทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจบูชาเครื่องรางหรือวัตถุมงคล(ไม่ว่าจะเป็นการบูชาจากที่ใดก็ตาม) ขอให้ผู้บูชาสั่งสมบุญกุศล สั่งสมบารมี มีความความขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี ความศรัทธาในครูบาอาจารย์ ตัวผู้ปลุกเสก จะส่งผลให้ เครื่องราง วัตถุมงคล และเทพเทวาต่างๆ ช่วยส่งเสริมผู้บูชาในทางที่ดีขึ้น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้ให้เกิดแรงผลักดันที่ดีในการดำเนินชีวิตของท่าน