กุมารีไนติงเกล

หนูน้อยไนติงเกล กุมารีแสนน่ารักที่เปี่ยมไปด้วยความงดงาม และความเก่งอย่างเหลือเชื่อ หนูน้อยเหล่านี้ช่วยผู้บูชาเรียกลูกค้ามานักต่อนัก บอกต่อกันแบบปากต่อปาก ว่ากุมารีน้อยไนติงเกลของอาจารย์(วี)วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ นั้นเก่งกว่ากุมารีไหนๆ ด้วยวิชาการปลุกเสกกุมารทองที่อาจารย์ร่ำเรียนมาตั้งแต่ 6 ขวบสามารถทำได้จริง ปลุกเสกอย่างเข้มขลัง ใต้ฐานบรรจุด้วยมวลสารต่างๆมากมายเพื่อให้ครบธาตุทั้ง 4 และปลุกเสกเรียกจิตเรียกนามตั้งอาการ 32 เกิดมาเป็นกุมารีน้อยไนติงเกลที่น่ารัก แฝงมาด้วยฤทธิ์พลังและอำนาจเหนือกุมารีอื่นใด สามารถช่วยเหลือผู้บูชาได้

รายละเอียด

วัตถุมงคลของ อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ได้มีปลุกเสกตามตำราวิชาโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน และพรบารมีจากญาณแห่งครู (ดูได้จากหน้าประวัติอาจารย์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล ในด้านพุทธคุณ อิทธิปาฏิหาร และหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บูชาหลายท่านได้ประสบพบเจอด้วยประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจไม่สามารถให้คำตอบได้ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีตหลายยุคหลากสมัย วัตถุมงคลทั้งหมดผ่านการปลุกเสกและบัดพลีตามพิธีกรรมมาเป็นอย่างดี ใช้เวลานานในการปลุกเสก จนมั่นใจว่าดีจริง ซึ่งล้วนไม่เป็นผลเสีย หรือเกิดอันตรายใดๆกับผู้บูชาทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจบูชาเครื่องรางหรือวัตถุมงคล(ไม่ว่าจะเป็นการบูชาจากที่ใดก็ตาม) ขอให้ผู้บูชาสั่งสมบุญกุศล สั่งสมบารมี มีความความขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี ความศรัทธาในครูบาอาจารย์ ตัวผู้ปลุกเสก จะส่งผลให้ เครื่องราง วัตถุมงคล และเทพเทวาต่างๆ ช่วยส่งเสริมผู้บูชาในทางที่ดีขึ้น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้ให้เกิดแรงผลักดันที่ดีในการดำเนินชีวิตของท่าน