ธนบัตรขวัญถุงรุ่งเรืองทรัพย์

“ธนบัตรขวัญถุง รุ่งเรืองทรัพย์ เงินนับล้าน”
เนื่องจากมีลูกศิษย์ได้ทำการร้องขอให้อาจารย์วีรเทพ จัดสร้างธนบัตรขวัญถุงขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียกทรัพย์ เรียกเงิน แต่ด้วยหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องต้อนรับช่วยเหลือลูกศิษย์อยู่ทุกเวลา
ทำให้อาจารย์วีรเทพท่านไม่มีเวลาว่างในการจารอักขระลงธนบัตรมากนัก
ดังนั้นในกรณีนี้อาจารย์วีรเทพจึงได้จัดทำธนบัตรขวัญถุงขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะลูกศิษย์
ซึ่งก็ทำขึ้นมาไม่มากนัก
ธนบัตรขวัญถุงใบนี้ มีพลังอำนาจในการเรียกทรัพย์เรียกเงินพลังในการทำมาหากิน ค้าขาย และยังเป็นธนบัตรไทยที่ผู้คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน
การกำกับอักขระสูตรธนบัตรขวัญถุงนี้
เป็นการลงสูตรเรียกทรัพย์เคล็ดลับเฉพาะตามตำราที่อาจารย์ท่านได้ร่ำเรียนมา
และอาจารย์ได้อธิฐานปลุกเสกโดยใช้จิตกำกับลงบนธนบัตรขวัญถุงนี้ ตามตำราครู
ธนบัตรขวัญถุงนี้ท่านใดได้บูชา วางไว้บนพานก็ดี หรือพกไว้ใส่ กระเป๋าสตางค์ก็ดี จะเป็นการเพิ่มเงิน เพิ่มทรัพย์ เรียกโชคลาภ
ทำมาค้าขายคล่อง สมดั่งที่เป็น”ธนบัตรขวัญถุง รุ่งเรืองทรัพย์ รับเงินล้าน”

รายละเอียด

วัตถุมงคลของ อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ได้มีปลุกเสกตามตำราวิชาโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน และพรบารมีจากญาณแห่งครู (ดูได้จากหน้าประวัติอาจารย์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล ในด้านพุทธคุณ อิทธิปาฏิหาร และหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บูชาหลายท่านได้ประสบพบเจอด้วยประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจไม่สามารถให้คำตอบได้ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีตหลายยุคหลากสมัย วัตถุมงคลทั้งหมดผ่านการปลุกเสกและบัดพลีตามพิธีกรรมมาเป็นอย่างดี ใช้เวลานานในการปลุกเสก จนมั่นใจว่าดีจริง ซึ่งล้วนไม่เป็นผลเสีย หรือเกิดอันตรายใดๆกับผู้บูชาทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจบูชาเครื่องรางหรือวัตถุมงคล(ไม่ว่าจะเป็นการบูชาจากที่ใดก็ตาม) ขอให้ผู้บูชาสั่งสมบุญกุศล สั่งสมบารมี มีความความขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี ความศรัทธาในครูบาอาจารย์ ตัวผู้ปลุกเสก จะส่งผลให้ เครื่องราง วัตถุมงคล และเทพเทวาต่างๆ ช่วยส่งเสริมผู้บูชาในทางที่ดีขึ้น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้ให้เกิดแรงผลักดันที่ดีในการดำเนินชีวิตของท่าน