นางเรียกจิต (องค์ธรรมดา)

“นางเรียกจิต” จะช่วยดลบันดาล •เรียกจิตคนรัก •เรียกจิตคนหลง •เรียกทรัพย์สินเงินทอง •เรียกลูกค้ามาอุดหนุน •เรียกคนเมตตา•เรียกผู้ใหญ่มาเอ็นดู • เรียกคนพิศวาสหลงไหล •เรียกคนมาอุปถัมภ์ค้ำชู •เรียกให้เสน่หาใคร่ครวญ •เรียกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต นางเรียกจิตนี้ อาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ได้ปลุกเสกขึ้นมาตามตำราที่ร่ำเรียนมา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดที่แรก ตามตำราโบราณเชื่อกันว่านางเรียกจิตสามารถเรียกจิตมาสู่จิตได้ การอฐิษฐานขอเรื่องคนรักโดยใช้ดินสอเขียนชื่อคนรักไว้ด้านหลังนางเรียกจิตแล้วสวดคาถาบูชาอฐิษฐานขอ วางทับไว้บนรูปถ่ายคนรัก แนะนำให้ใช้คู่กับน้ำมันมหาเสน่ห์ อ.วีรเทพ จะช่วยเสริมเรียกจิตให้ทวีคูณ อยากเรียกลูกค้ามาซื้อมาอุดหนุนก็อฐิษฐานขอได้ เกิดเมตตามหาเสน่ห์มหานิยม “นางเรียกจิต” ไม่มีผลเสียใดๆ อาจารย์ได้ปลุกเสกมาดีแล้วโดยใช้มวลสารที่รวบรวมมาหลายปี ผ่านการบัดพลีตามตำรา และผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมามากมายหลายวาระ และอฐิษฐานจิตระบุชื่อผู้บูชาทุกครั้งก่อนส่งต่อให้ผู้บูชา เพื่อให้ผู้บูชาอฐิษฐานขอแล้วเกิดความสำเร็จสูงสุด การบูชานางเรียกจิตนี้เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาลที่มีอาจารย์วีรเทพได้จัดสร้างขึ้นมาเป็นต้นตำหรับเป็นที่แรก ไม่แนะนำให้ใช้อฐิษฐานเรียกจิตคนรักที่เป็นการผิดลูกผิดเมียบุคคลอื่น ขอให้ผู้บูชาใช้วิจารณญาณด้วยตนเองในการตัดสินใจบูชา

รายละเอียด

วัตถุมงคลของ อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ได้มีปลุกเสกตามตำราวิชาโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน และพรบารมีจากญาณแห่งครู (ดูได้จากหน้าประวัติอาจารย์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล ในด้านพุทธคุณ อิทธิปาฏิหาร และหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บูชาหลายท่านได้ประสบพบเจอด้วยประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจไม่สามารถให้คำตอบได้ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีตหลายยุคหลากสมัย วัตถุมงคลทั้งหมดผ่านการปลุกเสกและบัดพลีตามพิธีกรรมมาเป็นอย่างดี ใช้เวลานานในการปลุกเสก จนมั่นใจว่าดีจริง ซึ่งล้วนไม่เป็นผลเสีย หรือเกิดอันตรายใดๆกับผู้บูชาทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจบูชาเครื่องรางหรือวัตถุมงคล(ไม่ว่าจะเป็นการบูชาจากที่ใดก็ตาม) ขอให้ผู้บูชาสั่งสมบุญกุศล สั่งสมบารมี มีความความขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี ความศรัทธาในครูบาอาจารย์ ตัวผู้ปลุกเสก จะส่งผลให้ เครื่องราง วัตถุมงคล และเทพเทวาต่างๆ ช่วยส่งเสริมผู้บูชาในทางที่ดีขึ้น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้ให้เกิดแรงผลักดันที่ดีในการดำเนินชีวิตของท่าน