ผงสวาท

“ผงสวาท” อาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สร้างจากมวลสารว่านมหาเสน่ห์ต่างๆมากมาย โดยมวลสารทั้งหมดผ่านการบัดพลีมาเป็นอย่างดี ไม่น่ากลัว ไม่มีเข้าตัว ไม่ให้โทษ ไม่ทำร้าย ไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลเสียใดกับผู้บูชา ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมากมายหลายวาระ วิธีบูชาแนะนำให้บูชาคู่กับน้ำมันมหาเสน่ห์(น้ำมันใช้แต้ม-ผงสวาทใช้ผสมอาหาร) โดยจะมีคาถาบูชาให้สวดคาถาบูชาตามปกติ เทผงลงบนฝ่ามือแล้วขยี้ตั้งจิตอฐิษฐานผสมลงในอาหารเล็กน้อยพอเป็นพิธีให้คนรักทาน โดยผลจะค่อยๆดีขึ้นและไม่มีอันตราย (อิทธิคุณคล้ายกับน้ำมันเสน่ห์ สามารถอ่านรายละเอียดของน้ำมันเสน่ห์ได้เลย) สามารถใช้ได้กับทุกเพศไม่ว่าหญิงชาย ชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิง ในการใช้วัตถุมงคล ให้ทุกท่านพึงระลึกเสมอว่า วัตถุมงคล หรือเครื่องรางจะช่วยให้ดีขึ้น

รายละเอียด

วัตถุมงคลของ อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ได้มีปลุกเสกตามตำราวิชาโบราณที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์หลายท่าน และพรบารมีจากญาณแห่งครู (ดูได้จากหน้าประวัติอาจารย์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล ในด้านพุทธคุณ อิทธิปาฏิหาร และหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บูชาหลายท่านได้ประสบพบเจอด้วยประสบการณ์ของตน ซึ่งอาจไม่สามารถให้คำตอบได้ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่อดีตหลายยุคหลากสมัย วัตถุมงคลทั้งหมดผ่านการปลุกเสกและบัดพลีตามพิธีกรรมมาเป็นอย่างดี ใช้เวลานานในการปลุกเสก จนมั่นใจว่าดีจริง ซึ่งล้วนไม่เป็นผลเสีย หรือเกิดอันตรายใดๆกับผู้บูชาทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจบูชาเครื่องรางหรือวัตถุมงคล(ไม่ว่าจะเป็นการบูชาจากที่ใดก็ตาม) ขอให้ผู้บูชาสั่งสมบุญกุศล สั่งสมบารมี มีความความขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี ความศรัทธาในครูบาอาจารย์ ตัวผู้ปลุกเสก จะส่งผลให้ เครื่องราง วัตถุมงคล และเทพเทวาต่างๆ ช่วยส่งเสริมผู้บูชาในทางที่ดีขึ้น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้ให้เกิดแรงผลักดันที่ดีในการดำเนินชีวิตของท่าน