สื่อวิญญาณ

พิธีสื่อดวงวิญญาณ

พิธีสื่อวิญญาณ สำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ว่าไปไหน อยู่ไหน เขาจะสบายดีไหม ความเชื่อเรื่องโลกวิญญาณนั้นมีอยู่จริง หรือคนที่ล่วงลับไปแล้วแบบกระทันหัน อยากจะฝากหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้ที่มีชีวิตอยู่บ้าง ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณเท่านั้นที่สามารถสอบถามได้ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ดวงวิญญาณ วิชานี้เป็นวิชาที่ทำได้เฉพาะตน กรุณาใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ