อาบน้ำมนต์ มณีจินดา

อาบน้ำมนต์มณีจินดา

พิธีอาบน้ำมนต์มณีจินดา เป็นการอาบน้ำมนต์ที่มีคุณวิเศษทางด้านโชค ลาภ เงิน ทอง จากประสบการณ์ผู้ที่ทำการค้าขายไม่ดี ตกต่ำ พอมาทำพิธีอาบน้ำมนต์จินดามณีแล้ว ทำให้เกิดโชคลาภ หน้าที่การงานเริ่มดี เป็นวิชาที่สืบทอดกันมานาน เกจิในสมัยโบราณนิยมสอนบุตรหลานเสมอว่า ใครที่พบเจอนั้น เปรียบเสมือนขุมทรัพย์มหาศาล