แม่เนื้อหอม

พิธีแม่เนื้อหอม

พิธีแม่เนื้อหอม จะดีทางด้านเสน่ห์ดึงดูดคนรัก หรือให้มารักมาหลง ผู้ที่ลงจะต้องเตรียมดอกไม้ 7 สี การลงพิธีจะปิดทองเจิมด้วยน้ำมันแม่เนื้อหอม เป็นพิธีเฉพาะของทางสำนักเท่านั้น ซึ่งกำเนิดจากสำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ เป็นที่แรกและที่เดียวเท่านั้น