สำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์

อาศรมบารมี ญาณมุณีนารายณ์ เทวญาณอวตารไตรภพ