เงื่อนไขและข้อตกลง ตัวแทนให้บูชาวัตถุมงคล

ตัวแทน1

เงื่อนไขและข้อตกลง ตัวแทนให้บูชาวัตถุมงคล
เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ให้บูชา ผู้เผยแพร่ หรือ ผู้จำหน่าย โดยจะเรียกแทนว่า “ตัวแทน” และ “สำนัก” ซึ่งรายละเอียดและข้อตกลงต่างๆจะแสดงภายในเอกสารแนบท้ายนี้
สำหรับท่านที่เป็นตัวแทน โปรดพึงระลึกเสมอว่า การให้บูชาวัตถุมงคลต่างๆนั้น มีจุดประสงค์สำคัญคือให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมความเจริญแก่ผู้บูชา เงิน รายได้ ปัจจัยต่างๆที่ได้มา ทางสำนักจะนำไปสร้างบุญ กุศล หรือ สร้างศาสนสถานต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์ ที่ต้องการสร้าง บุญ กุศล และ สถานปฎิบัติธรรม เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ของสำนัก ได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการที่อาจารย์ได้เป็นตัวแทนศิษยานุศิษย์ในการร่วมทำบุญต่างๆ เช่น การร่วมงานบุญตามวัดต่างๆ การทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ช่วยเหลือเด็กยากจนโดยการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน ร่วมทำบุญสร้างศาสนสถานในวัดที่ขาดแคลน และรวมถึงการสร้างสถานที่ในการฝึกจิต ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลสืบต่อไป

สำหรับท่านที่นำวัตถุมงคลของทางสำนักไปให้บูชาต่อโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
– ให้พิจารณาข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยสู่สาธารณะ จะต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางสำนัก
– ไม่กระทำการใดๆอันเป็นความเสื่อมเสียต่อทางสำนัก
– การเผยแพร่รูปภาพ ให้ลงชื่อ สำนักอาจารย์ วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ให้ชัดเชน เพื่อป้องกันการสับสน
– พิจารณาไม่ลงภาพที่เกิดความไม่เหมาะสม หรือลงแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมแก่การเผยแพร่
– การโอนเงินค่าบูชาวัตถุมงคล ให้โอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายเท่านั้น (กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย)
– ข้อตกลงข้างต้นทั้งหมด ถือว่าตัวแทนยอมรับแล้ว รวมถึงยินยอมข้อตกลงต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นในภายหลัง
– ทางสำนักไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อความ โฆษณา หรือ ความรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำที่ตัวแทนได้กระทำโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำนักทั้งสิ้น หากทางสำนักไม่ได้ยินยอม หรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตน ไม่เกี่ยวข้องกับทางสำนัก

เงื่อนไขระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนประเภทให้จัดส่งในนามตัวแทน
– ห้ามนำวัตถุมงคลไปออกให้บูชาในราคาที่ราคาสูงกว่าสำนัก
– ห้ามนำวัตถุมงคลของที่อื่น ที่ไม่ใช่ของสำนัก อ.วีรเทพ มาลงให้บูชารวมกันในสื่อๆเดียวกัน
– ไม่อนุญาตให้ขายวัตถุมงคลหลายสำนัก มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้เนื่องจากป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน หรือความเข้าใจในทางที่ผิด
– ไม่กระทำการใดๆอันเป็นความเสื่อมเสียต่อทางสำนัก
– จะต้องลงภาพวัตถุมงคล/พิธีกรรม หรือโปรโมทข้อมูลในสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่าวันละ 2 รายการ และสามารถให้ทางสำนักตรวจสอบได้
– เมื่อผู้บูชาได้สั่งบูชาและโอนเงินให้ตัวแทนแล้ว ทางตัวแทนจะต้องโอนเงินหลังหักส่วนลดแล้วให้กับทางสำนักภายใน 24 ชั่วโมง และกรอกข้อมูลการจัดส่งลงในระบบ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งและเพิ่มความเชื่อมันจากผู้บูชาว่าจะได้รับวัตถุมงคลจริง
– ตัวแทนที่ทำยอดได้ตามตกลง จะได้รับการโอนโบนัสในช่วงสิ้นเดือน หากตัวแทนท่านใดมียอดรายการสั่งไม่ถึง 5รายการ/เดือน จะพิจารณาสิทธิ์การเป็นตัวแทนในเดือนถัดไป ทั้งนี้เพื่อต้องการตัวแทนที่มีศรัทธาในการเผยแพร่และออกให้บูชาเท่านั้น

เงื่อนไขระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนที่แนะนำผู้สนใจทำพิธีกรรม หรือบูชาวัตถุมงคล ที่สำนัก
– สำหรับภาพพิธีกรรม หรือประสบการณ์ต่างๆที่ เผยแพร่ กรณีที่เป็นชาวไทย รบกวนปิดบังชื่อหรือใบหน้าเล็กน้อย
– หากมีผู้สนใจเข้าทำพิธีกรรมใดๆ ให้กรอกรายชื่อ และเบอร์โทร ลงในระบบรับข้อมูล (วิธีการกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเก็บยอดให้ตัวแทน
– จะต้องลงนัดคิวในการทำพิธีกรรม หรือบูชาวัตถุมงคลต่างๆ และมาตามวัน/เวลา นัดเท่านั้น โดยตัวแทนสามารถลงนัดให้แทนได้
– สำหรับพิธีกรรมต่างๆ สำนักจะโอนเงินให้ตัวแทนภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากทำการสรุปยอดนั้นๆ
– สำหรับผู้สนใจที่ตัวแทนได้ลงชื่อไว้ในระบบ ทางสำนักจะเก็บข้อมูลไว้ตลอดไป ไม่ต้องลงซ้ำ แต่จะต้องลงนัดในระบบทุกครั้งที่มีคิวนัด

ทำไม